Scents:lockx:kisses - Olfactorisch Mail Art project - Z33, Hasselt
1 oktober 2005 - 8 januari 2006
In 2005 bestaat het provinciale kunstonderwijs in Belgisch Limburg 50 jaar. Dit feit kan niet onopgemerkt voorbijgaan.

Het provinciaal onderwijs is de motor en de katalysator in de ontwikkeling van de hedendaagse kunst in Limburg. Gedurende de voorbije decennia heeft het meerdere belangrijke kunstenaars en architecten voortgebracht.

Door dit specifieke onderwijs kwam er een creatieve dynamiek tot stand die de eigen actuele kunst op de kaart plaatste in de Euregio en ver daarbuiten.

Om het jubileum te vieren organiseert de Provincie Limburg een internationaal kunstproject in samenwerking met de PHL, de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt en het Kunstencentrum Z33. Als viering is geopteerd om een authentiek Mail-Art project te laten ontwikkelen door kunstenaar Guy Bleus.

Mail-Art is een internationaal netwerk van kunstenaars die communicatiemedia, o.a. post, fax, telefoon en Internet, als kunstmedia hanteren.

le CATA/ sur/on........
http://www.scentslockskisses.com


                                   xxxxxxxxxx1203_e_162610